Wat is het verschil tussen een PGO en een patiëntenportaal?

overlay overlay
overlay

Een PGO is van jou. Jij beslist welke je kiest en wat je erin zet. In MedSafe verzamel je gegevens over de gezondheid op één plek. Gegevens die je zelf meet en medische gegevens van verschillende zorgverleners zoals de huisarts of het ziekenhuis. Jij bepaalt zelf wie deze gegevens mag inzien.

Een patiëntenportaal is een website van een zorginstelling. Deze zorginstelling, bijvoorbeeld het ziekenhuis, kiest het portaal. In een portaal kun je de medische gegevens bekijken die deze zorginstelling van jou heeft. En afspraken maken of beeldbellen. Elke zorginstelling heeft een eigen portaal. Jouw gegevens staan in het patiëntenportaal dus niet bij elkaar, zoals in MedSafe. Je krijgt dan te maken met verschillende portalen.

Zie je metingen in MedSafe:

MedSafe mobile