Gebruikersvoorwaarden MedSafe

MedVision360 BV handelend onder de naam “MedSafe”.

Gebruik van deze site houdt in dat u instemt met deze gebruikersvoorwaarden. Deze site wordt beheerd door MedSafe en is onderdeel van het MedSafe netwerk. Dit netwerk bestaat uit een samenhang van websites gericht op het verzamelen van persoonsgebonden gezondheidinformatie, faciliteren van zorgverleners en patiënten in een behandeling en diagnostiek en ondersteunen van onderzoek gericht op verbetering van kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg.

Actueel

MedSafe is gerechtigd deze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De actuele versie is altijd op de website te vinden. Gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn, vanaf het moment van publicatie op deze site, van toepassing voor alle huidige en toekomstige gebruikers.

Bij de registratieprocedure wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de gebruikersvoorwaarden. Registratie is alleen mogelijk als u zich akkoord verklaart.

Het lidmaatschap van MedSafe is persoonlijk en niet overdraagbaar. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn privé en strikt vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. MedSafe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Door registratie op een MedSafe website stemt u in met het ontvangen van een periodieke nieuwsbrief. MedSafe houdt u zo op de hoogte van alle ontwikkelingen en updates, maar herinnert u ook aan het bijwerken van uw PGD.

Privacy

Medische gegevens en persoonlijke gezondheidsgerelateerde informatie zijn hoogst gevoelig. MedSafe legt zich erop toe om uw privacy en veiligheid maximaal te beschermen en beleid te onderhouden om uw persoonlijke gezondheidsgerelateerde informatie veilig te stellen.

Het Persoonlijk GezondheidsDossier is strikt persoongebonden. Andere personen, zoals zorgverlener(s) en/of mantelzorgdragers, kunnen alleen geheel of gedeeltelijk inzage krijgen via autorisatie door de houder van het Persoonlijk GezondheidsDossier. Op grond van de WBP (artikel 23) kan dit slechts met uitdrukkelijke toestemming van de houder van het Persoonlijk GezondheidsDossier.

Zorgverleners kunnen behandelplannen initiëren voor behandeling van patiënten. Hiermee kunnen deze zorgverleners toegang krijgen tot (een deel van) het Persoonlijk GezondheidsDossier van deze patiënten. De toegang tot het Persoonlijk GezondheidsDossier wordt pas verleend na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt.

MedSafe neemt haar verantwoordelijkheid door uw persoonlijke gezondheidsinformatie strikt confidentieel en privé te houden. MedSafe verkoopt of verhuurt niets van uw persoonlijke gezondheidsgegevens aan telemarketeers, mailing list brokers of andere organisaties.

Vertrouwen en integriteit is een belangrijke basis in de relatie tussen MedSafe en de gebruikers. MedSafe gaat er van uit dat dit vertrouwen niet geschonden wordt. Echter MedSafe behoudt zich alle recht voor om adequate stappen te zetten bij ongeoorloofde of illegale activiteiten van haar gebruikers.