Gezond leven beschermt kwetsbare mensen tegen covid

Gezond leven beschermt kwetsbare mensen tegen covid

overlay overlay
overlay

Bijna de helft van alle coronapatiënten met een verstandelijke beperking had overgewicht. Van de cliënten die overleden, had 43 procent overgewicht. Ook extra klachten als epilepsie, hypertensie, een chronische hartaandoening en diabetes kwamen meer voor bij mensen die overleden. Van de cliënten overleed 4 procent van de zieken. Dat is vier keer zoveel als in de rest van Nederland. Mensen met het syndroom van Down waren het kwetsbaarst: maar liefst 13 procent van de overledenen had Down, terwijl ze 6 procent van de zieken vormden.

Dat blijkt uit onderzoek van de Academische Werkplaats Sterker op eigen benen van het RadboudUMC. De Werkplaats heeft vanaf het begin van de crisis informatie verzameld over de impact van covid-19 op mensen met een verstandelijke beperking. Bijna tweederde van de instellingen door heel Nederland werkte mee. De conclusie? ‘We moeten in de sector aan de slag met overgewicht’, stelt arts-onderzoeker Esther Bakker.

Uit het onderzoek bleek verder dat 83 procent van de besmette cliënten in een groepswoning woont. In alle groepen kwamen covid-besmettingen voor. Het maakte niet uit of iemand een lichte of zware beperking had. In de groep mensen met een ernstige beperking overleden iets meer mensen aan covid.

Het goede nieuws was: het aantal zieken en sterfgevallen liep enorm snel terug na de start van de vaccinatiecampagne. Uiteindelijk kregen 2.599 cliënten een covid-infectie. Daarvan zijn 100 cliënten overleden. Gezond leven en werken aan overgewicht kan mensen met een verstandelijke beperking beschermen tegen covid.