VIPP voor de GGZ

Vanaf 1 mei tot 1 juli 2018 kunnen ggz aanbieders zich inschrijven om gebruik te maken van de VIPP-regeling voor ggz: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional.

Deze regeling gaat over het stimuleren van eHealth, het beter inzicht geven aan cliënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens en het vergroten van de medicatieveiligheid. Lees meer.

VIPP gaat over de volgende modules:

  • Patiënt & eHealth: het stimuleren van  eHealth en de uitkomsten van de eHealth modules te tonen in het elektronisch patiënten dossier.
  • Patiënt & Informatie: de patiënt de beschikking geven over informatie uit hun eigen dossier conform een afgesproken standaard (zorginformatiebouwstenen).
  • Patiënt & Medicatie: het vergroten en ondersteunen van de medicatieveiligheid door het digitaal aanbieden van de voorgeschreven medicatie als vooraankondiging en/of recept, het aanbieden van een actueel medicatieoverzicht aan de patiënt, en het verifiëren van actuele medicatie voorafgaand aan het voorschrijven van medicatie.

Hoe kan MedSafe u helpen:

MedSafe is gebaseerd op het MEDrecord platform, een volledig gestandaardiseerd eHealth platform. Door deze combinatie is MedSafe bij uitstek geschikt om binnen de GGZ aan de doelstellingen te voldoen die door het VIPP programma zijn samengesteld.